Vandaag de dag is Camelot Europees marktleider in het beheer van leegstaand vastgoed. Vanaf 2006 heb ik, eerst vanuit KCS Marketing, geholpen om diverse projecten te realiseren. Vanaf 2014 is SOS José regelmatig ingeschakeld om ondersteuning te bieden bij de telefonische acquisitie.

In 2017 is SOS José bij bewonerszaken ingezet om de belteams op de locatie Rotterdam en Amsterdam te ondersteunen.

 

    www.cameloteurope.com